Anmälan

>>Klicka här för att gå till anmälningsformuläret

Deltagaravgifter

Vi rekommenderar att du läser nedanstående information innan du fyller i din anmälan.

Deltagaravgifter för ett fysiskt deltagande (i svenska kronor exkl. moms)

Kategori

Avgift exkl. moms

Till och med den 20 februari 2022

Avgift exkl. moms 

Från och med den 21 februari 2022

Deltagaravgift, medlem i BNPS, fysiskt deltagande 2 900 kr 3 400 kr
Deltagaravgift, icke-medlem i BNPS, fysiskt deltagande 3 500 kr 4 000 kr
Student/doktorand/ST-läkare*, fysiskt deltagande 1 700 kr 2 200 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar: deltagande i utbildningsdagarna i 2 dagar samt fika och lunch.

Deltagaravgifter för live streamingen av föreläsningarna (i svenska kronor exkl. moms)

Kategori Avgift exkl. moms
Deltagaravgift, medlem i BNPS, live streaming 1 900 kr
Deltagaravgift, icke-medlem i BNPS, live streaming 2 400 kr
Student/doktorand/ST-läkare*, live streaming 900 kr

Priserna ovan är i svenska kronor exkl. moms. Moms på 25% läggs på före betalning.
Priset inkluderar endast tillgång till live streamingen av föreläsningarna i 2 dagar.

*För att få tillgång till anmälan till reducerat pris för student/doktorand/ST-läkare, bör du ha fått inbjudan från arrangören.

 

Betalning

Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.

Fakturan kommer skickas separat antingen via e-faktura eller via mail till den adress du uppgivit i din anmälan.
OBS! Var noga med att ange eventuell referens och kostnadsställe i din anmälan för att undvika försening av betalning.

Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post efter inkommen anmälan.

 

Köpvillkor och byte av deltagare

Ombokning från fysiskt deltagande till live streaming
Behöver du boka om din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming senast den 21 februari 2022 återbetalas skillnaden mellan deltagaravgifterna förutom en administrationsavgift på 500 kr. Vid ombokning från fysiskt deltagande till live streaming efter den 21 februari 2022 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Avbokning av deltagande
Behöver du avboka din plats på utbildningsdagarna gör du detta skriftligt till bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se.

För samtliga deltagaravgifter dvs. fysiskt deltagande och live streaming, om avbokning görs senast den 14 februari 2022 återbetalas deltagaravgiften förutom en avbokningsavgift på 750 kr. Vid avbokning efter den 14 februari 2022 sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta själv kan du överlåta din plats till en kollega utan avgift. Vi ber dig att kontakta Akademikonferens på bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se om detta blir aktuellt.

Kontakt

Akademikonferens
018-67 20 59 eller 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Sen avgift träder i kraft: 21 februari 2022
Konferensens datum: 14-15 mars 2022

Arrangeras av