Program

Måndag 14 mars

 

09.00-09.45  Registrering med kaffe

09.45-10.00 MaiBritt Giacobini – Välkomsttal

10.00-11.00  Mia Ramklint – Personlighetssyndrom, en översikt

11.00-11.45  Marianne Kristiansson – Känslokalla drag och utveckling av psykopati

11.45-13.00  Årsmöte BNPS med lunch

11.45-13.00  Lunch

13.00-13.45 Petra Lindheim von Bahr och Camilla Hallek – Dialektisk beteendeterapi för ungdomar med emotionell instabilitet och samtidig diagnos inom NPF

13.45-14.30  Dan Wetterborg – DBT för män med EIPS/antisocialt beteende. Komorbiditet med ADHD

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.30 Håkan Jarbin – Psykotiska symtom hos yngre barn

Aktuella böcker
15.30-16.15 ClaraTörnvall– Autisterna
16.15-17.00 Kajsa Ekis Ekman – Om könets existens

 

Tisdag 15 mars

 

09.00-10.00 Maria Pedersen – Kronisk trötthet/smärta

10.00-10.30  Kaffe

10.30-11.45  Susan Young – ADHD and Offending

11.45-12.15  Pär Höglund Sömn/Melatonin uppdatering

12.15-13.15  Lunch

13.15-14.00 Disputationer

Ida Blomqvist – Psykisk ohälsa hos ungdomar – tidstrender och validering av självskattningsskalor

Caroline de Visscher – Characterization and long-term follow-up of Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS)

14.00-14.45  Charlotte Willfors – Beteendefenotyper vid genetiska syndrom

14.45-15.15  Kaffe

15.15-16.00 Richard Bränström – Skillnader i psykisk hälsa baserad på sexuell läggning och dess orsaker

Aktuell bok
16.00-16.45 Lina Liman – Konsten att fejka arabiska

16.45  MaiBritt Giacobini Avslutande ord

Kontakt

Akademikonferens
018-67 20 59 eller 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Sen avgift träder i kraft: 21 februari 2022
Konferensens datum: 14-15 mars 2022

Arrangeras av