Vaccinationsbevis

Krav på vaccinationsbevis

Regeringens beslut
Regeringen har beslutat om krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare inomhus. Beslutet trädde i kraft den 1 december 2021.

Som deltagare på Barnneuropsykiastriska Sektionens utbildningsdagar 2022 behöver du visa upp ditt vaccionationsbevis och din legitimation. Detta gäller dock inte om du har ett läkarintyg där det framgår att du inte bör vaccinera dig mot Covid-19 av medicinska skäl.

Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Kontroll av vaccinationsbevis
När du kommer till Bonnier Conference Center, både den 14 mars och den 15 mars 2022, kommer vi att scanna ditt vaccinationsbevis och kontrollera din legitimation. Mera praktiska detaljer om hur kontrollerna ska gå till skickas närmare konferensen.

Du kommer inte att kunna delta i Barnneuropsykiastriska Sektionens utbildningsdagar 2022 utan ett giltigt vaccinationsbevis
Vid kontrollerna, både den 14 mars och den 15 mars 2022, måste du kunna visa upp ditt vaccinationsbevis utfärdat av E-hälsomyndigheten och din legitimation. Det räcker inte att visa upp ett negativt svar på PCR-provet, ett Covid-19 antikroppstest eller ett vaccinationskort mot Covid-19.

Så här skaffar du ett vaccinationsbevis
Du hämtar ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Giltighetstid på vaccinationsbeviset
Kontrollera att ditt vaccinationsbevis fortfarande är giltigt då Barnneuropsykiastriska Sektionens utbildningsdagar 2022 äger rum den 14 mars och den 15 mars 2022. Är ditt vaccinationsbevis inte giltigt för den 14 mars och den 15 mars 2022 kommer vi inte att släppa in dig.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har ett ifyllt vaccinationskort som jag fick i samband med vaccination mot Covid-19. Räcker det som bevis?
Svar: Nej. Det är bara vaccinationsbeviset utfärdat av E-hälsomyndigheten som gäller.

Fråga: Jag har fått ett negativt svar på PCR-provet innan konferensen eller har tillfrisknat från Covid-19 för mindre än 6 månader sedan. Räcker det för att kunna bli insläppt?
Svar: Nej. Du måste visa upp ditt vaccinationsbevis utfärdat av E-hälsomyndigheten och din legitimation.

Fråga: Jag kan inte vaccinera mig mot Covid-19 av medicinska skäl. Vad gäller för mig?
Svar: Om du av medicinska skäl inte kan eller får vaccinera dig mot Covid-19 måste du visa upp din legitimation och ett intyg från hälso- och sjukvården som styrker detta för att ha rätt att delta i konferensen.

Fråga: Jag är inte vaccinerad mot Covid-19 eller har inte rätt till ett vaccinationsbevis. Vad gäller för mig?
Svar: Det som gäller är köpvillkoren för din anmälan. Du hittar köpvillkoren i ditt bekräftelsemail samt på https://www.bnps2022.se/anmalan/. Vid frågor kring köpvillkoren är du välkommen att höra av dig till Akademikonferens på bnps-utbildningsdagarna@akademikonferens.se.

Fråga: Jag är under 18 år. Vad gäller för mig?
Svar: Är du under 18 år behöver du inte visa upp något vaccinationsbevis.

Kontakt

Akademikonferens
018-67 20 59 eller 018-67 10 03
bnps-utbildningsdagar@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Sen avgift träder i kraft: 14 februari 2022
Konferensens datum: 14-15 mars 2022

Arrangeras av